Vaše zdravlje započinje ovdje ...

ZOOM konzultacije su također moguće !  

Nutritherapija nije zamjena za liječnički savjet. Ako imate bilo kakvih zabrinjavajućih simptoma, prvo se obratite svom liječniku. Nijedan lijek ne smije se zaustaviti, povećati ili smanjiti, osim ako vam liječnik ne kaže drugačije. Na svim konzultacijama maloljetnu djecu mora pratiti roditelj ili skrbnik, a prije bilo kojeg savjetovanja mora se potpisati izjava. Neke privatne osiguravajuće kuće mogu pokriti određene aspekte komplementarne terapije i nadoknaditi dio tretmana. 

©2020

Grayscale on Transparent_edited.png
  • Facebook
  • Instagram